جزیره بدون تور - روشهای نوین صید در جزیره کیش (برنامه" کشاورزی دانش بنیان" شبکه آموزش سیما)

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : پرورش ماهیان گرمابی
  • کلیدواژگان / برچسب ها: روش صید ,جزیره بدون تور ,جزیره کیش,

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات