پرورش ماهیان گرمابی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی (برنامه" کشاورزی دانش بنیان" شبکه آموزش سیما)

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : پرورش ماهیان گرمابی
  • کلیدواژگان / برچسب ها: ماهیان گرم آبی ,استخرهای ذخیره آب کشاورزی ,پرورش ماهی,

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات