کرم خراط آفت مهم درختنان مثمر وغیر مثمر

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
درختان مثمر
تعداد صفحات: 20
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1385

مشخصات آفت ، نحوه زندگی آفت ، مبارزه بیولوزیکی و دشمنان طبیعی و مبارزه شیمیایی از موضواعت اصلی این نشریه می باشد .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 121
تعداد دریافت فایل: 119