گندم دیم رقم هشترود

نوع رسانه: پوستر
موضوعات :
غلات
نویسنده : موسسه دیم
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات دیم کشور
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 564
تعداد دریافت فایل: 103