پرورش بلدرچین ژاپنی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

آشنائی با اصول پرورش بلدرچین آشنائی با اصول تولید جوجه یک روزه و مباحث تغذیه بلدرچین توضیح داده شده است .