بیابان و بیابان زایی در ایران و راهکارهای کاهش آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
بیابان
کلیدواژگان / برچسب ها :
بیابان زایی
تعداد صفحات: 19
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1388

تعریف بیابان وبیابان زائی، عوامل موثر در بیابان زای و روش های اصلاحی و راهکار های کاهش بیابان زایی در این نشریه توضیح داده شده است .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 149
تعداد دریافت فایل: 189