پسیل معمولی پسته ( شیره خشک ) و راه های کنترل آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
شیره خشک
تعداد صفحات: 15
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1387

پسیل معمولی پسته که باغداران آن را به عنوان شیره خشک می شناسند از مهمترین آفات پسته می باشد و در تمام نقاط پسته کاری ایران و جهان وجود دارد.
مطالعه این نشریه خوانندگان را به نحوه خسارت ، شکل شناسی آفت ، بیولوژی و بالاخره نحوه کنترل آن آشنا می کند .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 110
تعداد دریافت فایل: 191