پیوند در درختان میوه


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

در این نشریه مخاطب با انواع پیوند ، زمان و نحوه انجام آن ها ، انتخاب نوع پیوند مناسب برای هر درخت و شیوه علمی و درست انجام پیوند آشنا خواهد شد .