کشت سیب زمینی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
نویسنده : خانم شبنم غفاری
کلیدواژگان / برچسب ها :
سیب زمینی
تعداد صفحات: 14
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1386
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 185
تعداد دریافت فایل: 218