دارواش یا داروست

نوع رسانه: بروشور
کلیدواژگان / برچسب ها :
داروست
تعداد صفحات: 2
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1385

دارواش گیاهی است نیمه انگلی که بر روی انواع درختان میوه سیب ، بادام، زردآلو ، گلابی و.... فعالیت می کند و موجب ضعف درخت و کاهش عملکرد و در نهایت از بین رفتن درخت می شود . در بروشور دارواش ضمن شناساندن این نوع انگل راه های مقابله با آن نیز برای مخاطب بیان شده است .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 94
تعداد دریافت فایل: 68