معرفی خصوصیات و ویژگیهای مورفولوژیکی ژنوتیپ بی خار گل محمدی رقم قاضی جهان

موضوعات :
گل وگیاه زینتی
کلیدواژگان / برچسب ها :
گل محمدی، بی خار، ژنوتیپ
تعداد صفحات: 1
تاریخ انتشار: 1396

مطالب فوق در تالار یافته های تحقیقاتی سایت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی به منظور توصیه های کارشناسی برای کارشناسان پهنه بار گذاری شده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 241
تعداد دریافت فایل: 239