شاخص های کیفیت آب و خاک در کشاورزی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
کلیدواژگان / برچسب ها :
کیفیت آب و خاک
تعداد صفحات: 20
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396

کیفیت آب و خاک ، شوری ،نوع مواد معدنی ، مواد آلی ومیزان آن در خاک وهمچنین کیفیت آب تاثیر قابل ملاحظه ای در مقدار عملکرد ونو ع مدیریت کشاورزی دارد افزایش اطلاعات در خصوص معیار های ارزیابی کیفیت آب ، PH خاک و مشکلات ناشی از آن ، نقش مواد آلی در تغذیه گیاه از اهداف این نشریه می باشد .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 329
تعداد دریافت فایل: 417