کمبود فسفر (P ) در گندم

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
غلات
کلیدواژگان / برچسب ها :
تغذیه - فسفر - گندم
تعداد صفحات: 7
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 190
تعداد دریافت فایل: 221