گزارش سفر ( کارگاه آموزشی بین‌المللی تولید میوه با کیفیت بالا در شرایط حفاظت شده )

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 364
تعداد دریافت فایل: 284