مدیریت سوسک پوستخوار مدیترانه ای (اروپایی) کاج (Orthotomicus erosus)

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سایر
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
تعداد صفحات: 22
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 441
تعداد دریافت فایل: 564