ضوابط و دستورالعمل فنی نمونه برداری از بذر و اندامهای تکثیری گل و گیاهان زینتی وارداتی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
گل وگیاه زینتی
نویسنده : مرتضی همتی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 385
تعداد دریافت فایل: 129