قنات و را ههای حفظ و نگهدار یآن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
کلیدواژگان / برچسب ها :
نگهداری
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1388
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 86
تعداد دریافت فایل: 69