کاربرد سیستم آبیاری قطره ای نواری (تیپ) در زراعت گندم

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
غلات
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 457
تعداد دریافت فایل: 752