نژاد بز ندوشنی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

بز نژاد ندوشن از نژاد های خالص و شاخص کشور می باشد که مخصوص منطقه ندوشن از توابع شهرستان میبد استان یزد میباشد این بز که رنگ ان قرمز است مختص این منطقه بود وسازگاری خوبی به اقلیم خشک و مراتع منطقه دارد .