نژاد بز ندوشنی

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
دام سبک
کلیدواژگان / برچسب ها :
ندوشن
تعداد صفحات: 2
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395

بز نژاد ندوشن از نژاد های خالص و شاخص کشور می باشد که مخصوص منطقه ندوشن از توابع شهرستان میبد استان یزد میباشد این بز که رنگ ان قرمز است مختص این منطقه بود وسازگاری خوبی به اقلیم خشک و مراتع منطقه دارد .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 274
تعداد دریافت فایل: 428