زیست شناسی شپشک نوقی پسته Salicicola davatchi

نوع رسانه: نشریه فنی
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده پسته
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 222
تعداد دریافت فایل: 154