توصیه به پسته کاران


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

ارائه توصیه های به پسته کاران در مراحلمختلف برداشت بعد از برداشت و مرحله نگهداری پسته جهت جلوگیری از ابتلا به قارچ افلاتوکسین.