گندم دهدشت مناسب کشت در شرایط دیم نیمه گرمسیری

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
غلات
تعداد صفحات: 8
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 41
تعداد دریافت فایل: 50