راهنمای کاشت، داشت و برداشت گلایول

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گل وگیاه زینتی
کلیدواژگان / برچسب ها :
گلایول
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده گل و گیاهان زینتی
تاریخ انتشار: 1391
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 244
تعداد دریافت فایل: 204