برداشت مکانیزه گردو

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : مکانیزاسیون باغبانی

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات