مدیریت و کنترل لکه سیاه سیب

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقاتی علوم باغبانی
تعداد صفحات: 15
تاریخ انتشار: 1395

این اثر به شماره 50257 در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی به ثبت رسیده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 375
تعداد دریافت فایل: 272