بهداشت فردی و ایمنی‌کار در آزمایشگاه

نوع رسانه: کتاب
تاریخ انتشار: 1386

هدف از تدوین و گردآوری این کتاب آشنایی دانشجویان رشته های مختلف بویژه رشته های کاردانی و کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و پزشکی ،شیلات و صنایع غذایی با اصول اولیه بهداشت فردی و ایمنی کار در آزمایشگاه می باشد . همچنین این کتاب می تواند مورد استفاده دامپزشکان ،پزشکان و کارشناسان شاغل در آزمایشگاه و مدرسین رشته های مرتبط قرار گیرد.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 221
تعداد دریافت فایل: 160