زبان تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان English Aquaculture


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

این کتاب برای دانشجویان علوم شیلاتی با گرایش تکثیر و پرورش تدوین شده و حاوی مطالب علمی متنوع در زمینه های مختلف و مرتبط با تکثیر ،پرورش ،فیزیولوژی ،ژنتیک ،بهداشت و بیماریهاو فرآوری آبزیان می باشد . این کتاب مشتمل بر 12 بخش با موضوعات مختلف همراه با تمرینات در انتهای هر درس می باشد . برای سهولت در ترجمه متن ، واژه نامه لغات تخصصی د رآخر کتاب آمده است .امیدواریم این کتاب برای دانشجویان علوم شیلاتی مفید واقع گردد