ایمنی شناسی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

علم ایمولوژی که به عنوان یکی از ارکان اساسی علوم پزشکی در دو قرن اخیر نقش اساسی در تمامی حوزه های بهداشتی و درمانی داشته است ،در حال حاضر همچون ابزار قدرتمندی در دست دانشمندان و متخصصان برای مطالعه مکانیسم ،راه های پیشگیری ،تشخیص و درمان بیماری ها ایفا ی نقش می کند.
وجود بیماری های مشترک بین انسان و دام ،اهمیت سلامت دام در اقتصاد ،نقش برخی حیوانات بعنوان میزبان های واسط در چرخه زندگی عوامل بیماری زا ،و بسیاری از موارد دیگر ایجاب می کند در علم دامپزشکی نیز همانند پزشکی از دانش و تکنیک های پیشرفته ایمونولوژی بهره گیری شود.
از اینرو در این کتاب تلاش شده است تا مجموعه ای از مفاهیم مورد نیاز و کاربردی ایمنی شناسی برای مقطع کاردانی دامپزشکی فراهم و در اختیار این عزیزان قرارگیرد .البته در این راستا به منظور فهم بهتر مطالب از تصاویر گویایی ازکتاب ایمولوژی رویت نیز اقتباس شده است