تامین نیاز سرمایی و اهمیت ان در پسته

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
میوه خشک و پسته
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده پسته
تعداد صفحات: 44
تاریخ انتشار: 1385
قیمت : 35,000 ریال
وزن : 50 گرم
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 539
تعداد دریافت فایل: 826