بهداشت صنایع گوشت


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

کتاب حاضر با عنوان بهداشت صنایع گوشت ،مجموعه ای ازعلوم مرتبط با گوشت و صنایع وابسته به این محصول می باشد .در این کتاب سعی شده است که به طور خلاصه و مفید اصول علمی بهداشت
گوشت و صنایع مرتبط با این ماده غذایی شرح و بسط داده شود به طوری که خواننده به برداشت صحیحی از بهداشت گوشت دست یابد .همچنین این کتاب خواننده را با مهمترین بیماری های میکروبی و انگلی که از طریق گوشت وفرآورده های آن به انسان منتقل می شوند آشنا می نماید .
فصل پایانی این کناب به نظام HACCP و نقش آن د ربهداشت صنایع گوشت اختصاص داده شده است .این کتاب به عنوان یک کتاب درسی برای گروه های آموزشی مانند دامپزشکی ،صنایع غذایی ،فرآورده های دامی و بهداشت قابل استفاده می باشد