نکاتی که کمباین داران به هنگام برداشت گندم و جو باید رعایت کنند


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات