پرورش قارچ خوراکی (صدفی) بر روی ضایعات برنج

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
غلات
کلیدواژگان / برچسب ها :
برنج
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تاریخ انتشار: 1378
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 241
تعداد دریافت فایل: 176