روش های فرآوری و کنترل کیفی خاویار


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

ماهیان خاویاری یا استورژن یکی از قدیمیترین مهره داران روی زمین هستند که از حدود 250 میلیون سال پیش تا کنون می زیسته اند و به لحاظ قدمت بسیار زیاد به آنها فسیل های زنده می گویند .

با عنایت به اینکه بیش از 90% ماهیان خاویار موجو د د ر بازارهای جهانی متعلق به دریای خزر می باشد و کشور ایران یکی از تولید کنندگان و صادرکنندگان عمده خاویار می باشد و از سالهای دور اقدام به صید ماهیان خاویاری و فرآو ری خاویار می نماید و خاویاری با کیفیت بالا و برخوردار از استانداردهای جهانی تولید می نماید لذا در این کتاب سعی گردیده است از مطالب و تجربیات موجود بیشترین بهره برداری شود تا دانشجویان و خوانندگان کتاب با اقدامات و روشهای فرآوری خاویار در کشور بیشتر آشنا گردند و با مدنظرقرار دادن جنبه های آموزشی برای دانشجویان تلاش گردیده است ،مطالب با زبانی ساده ارائه گردد.تا آنها بتوانند با مطالب این کتاب به اطلاعاتی د رزمینه نحوه زیست پراکنش ماهیان خاویاری ،ماهیان خاویاری دریای خزر ،نحوه صید و فرآوری و بسته بندی ،کنترل کیفی خاویار دست پیدا کنند.