تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

هرچند پرورش تاس ماهیان از قرن 12 میلادی د رروسیه شروع شد اما اولین تلاش های عملی برای پرورش تجاری این ماهی ها به سال 1947-1948 میلادی در استخر های منطقه ،برروی گونه ازون برون صورت گرفت شرو ع تکثیر مصنوعی تخم تاس ماهیان به سرعت گسترش یافت و این روش عملا د رحوضه آبریز اکثر رودخانه های محل مهاجرت تاس ماهیان انجام می شود
این کتاب روش تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری را توضیح می دهد وبرای بهره برداری دانشجویان رشته شیلات و افرادی که در کار پرورش ماهی هستند می باشد .