فرآوری محصولات زنبورعسل


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

امروزه زنبورداران بسیاری از کشورها ،انواع محصولات زنیور عسل را تولید می کنند که در بسیاری از صنایع ،نظیر صنایع غذایی ،دارویی ،بهداشتی –آرایشی و ... کاربرد دارد .ولی در گذشته ،زنبوردارها فقط عسل تولید می کردند و محصولات دیگر نظیر موم و گرده ،به صورت محصولی فرعی یا جانبی بود ،و به محصولاتی از جمله بره موم ،زهر،ژله رویال ،نوزدان و زنبورهای بالغ توجه نمی شد .علت اصلی این مسئله ،کمبود دانش فنی برای تولید ویا فرآوری این محصولات با ارزش بود .
در کشور ما نیز از جمله مهم ترین مشکلات زنبورداران ، فرآوری محصولات زنبور عسل است که علاوه بر مشکل بازاریابی صحیح این محصولات که با روش های صحیح فرآوری مرتبط است ،کمبود دانش فنی روش های فرآوری نیز بین زنبورداران و شاغلان مرتبط با آن مشاهده میشود .از این رو ،امید است تدوین این کتاب بتواند به این مسئله مهم کمک کند و راهگشای زنبورداران ،اساتید ،پژوهشگران ،دانشجویان و تولید کنندگان مرتبط با آن باشد.