سیمولاتور (Simulator) سیستم تولید محصولات مختلف کشاورزی در محیط آبی(آبکشت)

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تاریخ انتشار: 1379
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 167
تعداد دریافت فایل: 98