آشنایی با فناوری تولید مکانیزه نشای سبزی و صیفی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
کلیدواژگان / برچسب ها :
سبزی-نشا
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقاتی علوم باغبانی
تاریخ انتشار: 1397

این نشریه در دیماه سال 1392 طی دو شماره در مجله کشاورز به چاپ رسیده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 318
تعداد دریافت فایل: 348