کاشت، داشت و برداشت خیار

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
کلیدواژگان / برچسب ها :
خیار-فضای باز
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقاتی علوم باغبانی
تاریخ انتشار: 1397

این نشریه در مجله شماره 1089 برزگر به چاپ رسیده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 916
تعداد دریافت فایل: 1,454