روش ساده تعیین زمان و مقدار آب آبیاری برای گندم

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
غلات
نویسنده : علیرضا کیانی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 672
تعداد دریافت فایل: 650