دستورالعمل ملی آزمون‌های تمایز، یکنواختی و پایداری در برنج

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
غلات
کلیدواژگان / برچسب ها :
شالیزار
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تاریخ انتشار: 1386
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 46
تعداد دریافت فایل: 43