تولید وبسته بندی انواع ترشی، شور و فرآورده های تخمیری


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

بیشتر محصولات کشاورزی ،زمان رسیدگی و برداشت مشخص و ماندگاری محدودی دارند.چون بیشتر میوه ها و سبزی های برداشت شده به سرعت فاسد می شوندو طول عمر نگهداری کوتاه تری دارند. باید پس از برداشت تدبیری برای افزایش عمر نگهداری آنها در انبار اندیشیده شود. روش های مختلفی برای افزایش ماندگاری از چند هفته تا یک سال یا بیشتر وجود دارد . از جمله می توان به کنسرو کردن ، منجمد کردن ،خشک کردن ، تخمیر..... اشاره کرد. فرآیند ترشی و شور گذاشتن یکی از فرآیند های نگهداری طولانی مدت محصولات کشاورزی و استفاده از آنها در خارج از فصل برداشت است. در این کتاب ، روش های نیمه صنعتی فرآوری ترشی ، شور و تخمیر خانگی محصولات باغی و صیفی غالب در ایران تشریح شده است که می توان آنها را از مصرف شخصی تا تجاری گسترش داد . امید است مطالب این کتاب برای علاقمندان به این حرفه سودمند بوده و درراستای فرآوری بهینه محصولات ، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش درآمد تولید کنندگان موثر باشد.