بهداشت شیر دوشی و کاهش بار میکروبی شیر


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

شیر گاو و سایر فرآورده های لبنی اهمیت بالایی در سلامت جامعه دارند،لذا باید دامداران محترم در تولید شیر بهداشتی کوشا باشند ،عدم رعایت موازین بهداشتی در تولید شیر از سوی دامداران سبب ضررهای اقتصادی بسیاری به واحد گاو داری می شود که از جمله کاهش قیمت شیر، افزایش بیماری ورم پستان و... با رعایت اصول و موازین بهداشت شیردوشی می توان شیری با کیفیت تولید کرد که علاوه بر اینکه سلامت گله را تضمین می کند، می تواند موجب ارتقای سلامت جامعه نیزشود.