آمورش مرحله به مرحله تولید گندم آبی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

کشاورزان گرامی ،مجموعه ی حاضر تحت عنوان آموزش مرحله به مرحله تولید گندم آبی به صورت ساده و روان برای بهره برداران کشاورزی تهیه شده است. انتظار می رود این مجموعه بتواند آگاهی های لازم رادر مورد روش های صحیح زراعت گندم در اختیار شما قرار دهد. مطالب به صورت مرحله به مرحله در اختیار شما قرار خواهد گرفت و به تدریج کامل خواهد شد. امیداست باهمکاری شما بتوان گام مثبتی در جهت خود کفایی گندم برداشت .