درجه بندی و بسته بندی میوه و سبزی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

امروزه درجه بندی و تجهیزات دسته بندی انواع محصولات کشاورزی در جوامع به روز، به اندازه ای پیشرفت کرده است که در اکثر واحدهای بزرگ کشاورزی و یا در مجاورت آنها، انواع تجهیزات مربوط وجود دارد. همچنین استفاده از این روشها سبب تسهیل در بسته بندی اولیه و حمل ونقل محصول شده و ارزش افزوده بیشتری نصیب کشاورزان خواهد کرد.