فرآوری خانگی محصولات باغی و میوه های هسته دار و دانه دار


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

یکی از مهمترین اهداف فراوری محصولات، افزایش زمان نگهداری آنهاست. روشهای مختلفی برای افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی وجود دارد. در میان این روش ها قوطی کردن، انجماد و خشک کردن مورد توجه بیشتری است. در سالهای اخیر افزایش تقاضای مصرف کنندگان به استفاده از محصولات طبیعی، توجه به خشک کردن محصولات را افزایش داده است. در مجموعه حاضر تلاش شده است تا با توضیح انواع روشهای فراوری خانگی و نیمه صنعتی محصولات باغی غالب کشور، اطلاعات اولیه در اختیار علاقه مندان و به خصوص تولیدکنندگان این محصولات قرار گیرد. این روش ها میتواند از سطح خودمصرفی تا تجاری گسترش یابد. با این امید که گامی در راستای فراوری بهینه محصولات، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش درآمد تولیدکنندگان برداشته شود.