پسته مه ولات مروری بر ویژگی ها و چالش های پسته کاری در فیض آباد(قطب تولید پسته در خراسان رضوی)


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات