خاک‌ورزی ردیفی بعد از کاشت در زراعت سیب‌زمینی

نوع رسانه: نشریه فنی
نویسنده : آقای احمد حیدری
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 65
تعداد دریافت فایل: 70