تولید انواع نان و محصولات آردی سنتی

نوع رسانه: کتاب
کلیدواژگان / برچسب ها :
نان/ محصولات آردی / کلوچه/ نان سنتی
تاریخ انتشار: 1397

آرد یکی از اجزای مهم در تهیه انواع غذاها است که از دانه غلات یل سایرمواد نشاسته ای به دست می آید. معمولاً آرد را از آسیاب کردن دانه های گندم تهیه می کنند؛ اما از دانه ذرت، جو، نخود و برنج نیز آردتهیه می شود. در تهیه محصولات بسیار زیادی از آرد استفاده می شود. از جمله: انواع نان، کلوچه،شیرینی حلوا و .... که بسیاری از این محصولات ریشه در فرهنگ و تمدن ایران دارند.
در بین این محصولات، نان اصلیترین منبع تغذیه و تأمین کنندۀ نیازمند یهای
انرژی، پروتئین ، مواد معدنی و برخی از ویتامین های روزانه مردم اهمیت بسیاری دارد. ضمن اینکه که ارزا نترین ماده در برنامه غذای روزانه اغلب مردم کشور است.برهمین اساس آشنایی با انواع نانها و روش تهیه آنها ضرورت دارد . در این کتاب سعی شده است تعدادی از مهمترین محصولات سنتی ایران که با استفاده از آرد در نقاط مختلف کشور تهیه می شود، مانند انواع نان، کلوچه و شیرینی ، حلوا و سمنو معرفی شوند. بنابراین بخش اول کتاب به معرفی و نحوه ی تهیه نانهای سنتی ایران و بخش دوم به معرفی و نحوه تهیه سایر محصولات آردی اختصاص دارد.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 295
تعداد دریافت فایل: 434