گزارش روز مزرعه کینوا در سال 1395 (آشنایی با کینوا و کشت ارقام آن در شهرکرد)

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیا هان صنعتی
نویسنده : علیرضا مولائی
کلیدواژگان / برچسب ها :
کینوا
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 274
تعداد دریافت فایل: 300