بیماری ویروسی لکه سفید میگو و راههای پیشگیری از آن

نوع رسانه: پوستر
کلیدواژگان / برچسب ها :
بیماری ویروسی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 73
تعداد دریافت فایل: 60